Kringlebakkens bestyrelse efter generalforsamling 2019

  • Forkvinde: Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen

  • Næstforkvinde: Susanne Kirsten Larsen, erhverskvinde

  • Birgith Rasmussen, souschef i Kringlebakken

  • Josefine Nyberg Jespersen, Selvstændig konsulent

  • Johanne Rolff, Socialfaglig koordinator, Socialforvaltningen

  • Kirsten Andreasen, International koordinator, UCC

  • Ole Hammer, Journalist og forfatter

Suppleanter:

  • Kirsten Kaas, Pædagogisk leder på Kofoed skole

  • Annam Al Hayali, Projektkoordinator, Interkulturelt Kvinderåd

Længerevarende orlov: 

  • Sussie Skov Nørregård, souschef Foreningen Nydansker